Honesty Nurizza Pinanti

Semangat Excellent With Morality!

Jantung, Otaknya Emosi

02 October 2014 - dalam Sains Oleh honesty-nurizza-p-fst14
Jantung merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi penting dalam menyokong kehidupan manusia. Organ jantung berfungsi memompkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh demi berlangsungnya sistem respirasi dalam sel. Selain itu, jantung juga memompakan darah yang kaya akan karbondioksida menuju ke paru-paru untuk dipertukarkan kandungannya dengan oksigen di alveolus agar dapat kembali di ...

Read More | Respon : 0 komentar